Ana Sayfa
06 Aralık 2016 ( 63 görüntülenme )

Türk Dünyasında Gazneliler

Türk dünyasının önemli devletlerinden Gaznelilerin tarihi...
Gazneliler
 
Karahanlılardan sonra Orta Asya ile Hint Okyanusu arasında kurulan ikinci büyük Türk devleti Gaznelilerdir. Samanoğulları hizmetinde çalışan ve Herat valiliğine atanan Alp Tekin, bir süre sonra hükümdarına karşı gelerek Gazne’yi almış ve kurduğu devlete Gazneliler denmiştir.
 
Sebük Tigin 'in başa geçmesiyle Gazneliler bağımsız devlet hâline geldi. Sebük Tigin bu nedenle asıl kurucu kabul edilir. Bu dönemde hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir hanedanın idaresine girildi. Sebük Tigin'in ölümüyle birlikte tahta oğlu Mahmut geçti. Gazneli Mahmut zamanında, devlet en parlak devrini yaşamıştır.
 
Gazneli Mahmut, devletin sınırlarını hızla genişletmiştir. Samanoğullarına karşı Karahanlılarla ittifak oluşturarak bu devletin topraklarını paylaştılar. Gazneli Mahmut, Samanoğullarının elinde kalmış olan Buhara, Horasan, Herat, Belh ve Kâbil'i zaptetti. Gazneli Mahmut İran'da bulunan Şii Büveyhoğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbasi halifesini Şii tehlikesine karşı korudu. Bu hizmetine karşılık Abbasi halifesinden “Sultan” unvanını aldı. Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olan Sultan Mahmut, Abbasi halifeleri adına para bastırarak hutbe okuttu. Böylece Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde de sürdürülecek olan İslam dünyasının lideri ve koruyuculuğu politikasının temelini atmış oldu.

Sultan Mahmut’un yerine geçen I.Mesut, babasının politikalarını devam ettirirken, Horasan’da Gazneliler büyük sorunlarla uğraşıyordu. Bu sorunun başında Selçuklular geliyordu. I. Mesut dönemi bu sorunla uğraşarak geçmiştir.
 
Gazneliler 1040 yılında Dandanakan Savaşından sonra Gazne şehrinden çekilmişler ve Selçuklular bağımsızlığını ilan etmişlerdir. Dandanakan yenilgisinden sonra toparlanamayan Gazneliler bir süre sonra yıkılmışlardır.
 
Kaynakça
16 Türk Devleti, Sinan Yağmur, Hayy Kitap
Türk Tarihi ve Kültürü, Dr. Yılmaz Gülcan, Alfa

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SARIZEYBEK MEDYA

Güncel Haberwww.sarizeybekhaber.com.tr
Güncel Araştırmawww.bilgeturksam.com
Video Haberwww.sarizeybek.tv
Özel Haberwww.erdalsarizeybek.com.tr
KİTAPwww.sarizeybekhaber.com.tr
ÖZGEÇMİŞİ